Workshop: Integrering af AI i Facilitering

Denne workshop fokuserer på, hvordan kunstig intelligens (AI) kan forbedre faciliteringsrollen. Deltagerne vil blive introduceret til AI-værktøjer, der understøtter dataanalyse og beslutningstagning, og hvordan disse kan anvendes til at skabe mere effektive og engagerende møder. Gennem praktiske øvelser vil vi udforske AI’s potentiale til at tilpasse mødeindhold og forstå gruppedynamikker. Diskussioner vil også omfatte de etiske aspekter af AI i facilitering. Workshoppen sigter mod at udstyre facilitatorer med de nødvendige færdigheder til at navigere i den teknologidrevne fremtid inden for facilitering.

Workshop: Anvendelse af Design Thinking i Facilitering

I denne workshop vil deltagerne få en introduktion til design thinking som en metode til at fremme kreativ problemløsning i faciliteringsprocesser. Vi vil dække grundlæggende principper og trin i design thinking, fra empati til prototyping, og hvordan disse kan anvendes for at skabe innovative løsninger. Ved hjælp af praktiske øvelser vil deltagerne opleve, hvordan man kan integrere design thinking i faciliteringsarbejde for at engagere grupper og fremme samarbejde. Workshoppen er designet til at give facilitatorer et nyt perspektiv og værktøjer til at tackle komplekse udfordringer på en brugercentreret og kreativ måde.

Workshop: Anvendelse af Design Thinking i Facilitering

I denne workshop vil deltagerne få en introduktion til design thinking som en metode til at fremme kreativ problemløsning i faciliteringsprocesser. Vi vil dække grundlæggende principper og trin i design thinking, fra empati til prototyping, og hvordan disse kan anvendes for at skabe innovative løsninger. Ved hjælp af praktiske øvelser vil deltagerne opleve, hvordan man kan integrere design thinking i faciliteringsarbejde for at engagere grupper og fremme samarbejde. Workshoppen er designet til at give facilitatorer et nyt perspektiv og værktøjer til at tackle komplekse udfordringer på en brugercentreret og kreativ måde.

Workshop: Effektiv Konflikthåndtering for Facilitatorer

Indhold: I denne workshop lærer deltagerne at anvende teknikker som aktiv lytning og neutralitetsbevarelse for at navigere i gruppekonflikter. Gennem praktiske øvelser vil de få erfaring med at identificere de underliggende interesser bag konflikter og facilitere løsningsorienterede dialoger.

Udbytte: Deltagerne vil efterfølgende:

 • Forstå hvordan man anvender aktiv lytning og empati i konfliktsituationer.
 • Kunne opretholde neutralitet og fremme inkluderende samtaler.
 • Være udstyret med værktøjer til at deeskalere konflikter og fremme positivt samarbejde.

Denne workshop giver praktiske færdigheder til at forbedre gruppedynamikker og facilitere mere effektive møder.

Workshop: Effektiv Konflikthåndtering for Facilitatorer

Indhold: I denne workshop lærer deltagerne at anvende teknikker som aktiv lytning og neutralitetsbevarelse for at navigere i gruppekonflikter. Gennem praktiske øvelser vil de få erfaring med at identificere de underliggende interesser bag konflikter og facilitere løsningsorienterede dialoger.

Udbytte: Deltagerne vil efterfølgende:

 • Forstå hvordan man anvender aktiv lytning og empati i konfliktsituationer.
 • Kunne opretholde neutralitet og fremme inkluderende samtaler.
 • Være udstyret med værktøjer til at deeskalere konflikter og fremme positivt samarbejde.

Denne workshop giver praktiske færdigheder til at forbedre gruppedynamikker og facilitere mere effektive møder.

Workshop: Konflikthåndtering for Facilitatorer

Indhold: Deltag i en fokuseret workshop, hvor du lærer at anvende aktiv lytning, neutralitetsbevarelse og interessebaseret dialog for at håndtere konflikter effektivt i grupper.

Udbytte: Deltagerne vil:

 1. Mestre aktiv lytning for at forstå og anerkende alle perspektiver.
 2. Opnå færdigheder i at bevare neutralitet og fremme retfærdig dialog.
 3. Lære at identificere og adressere de underliggende interesser bag konflikter.

Denne kompakte workshop er designet til at give deltagerne nøgleværktøjer til at lede mere harmoniske og produktive gruppeinteraktioner.

Psykologisk tryghed

For at fremme psykologisk tryghed i en gruppe eller et team, er det vigtigt at fokusere på følgende tre overordnede principper:

 1. Åbenhed og Sårbarhed: Skab et miljø, hvor det er sikkert at udtrykke tanker, følelser og ideer uden frygt for negativ bedømmelse eller repressalier. Ledere og facilitatorer bør gå forrest ved at vise sårbarhed, dele egne fejltagelser og usikkerheder, hvilket signalerer til andre, at det er sikkert at gøre det samme.
 2. Inkluderende Dialog: Sikr, at alle stemmer i gruppen bliver hørt og værdsat. Anvend teknikker som ’round-robin’ (hvor alle på skift bidrager) eller ‘think-pair-share’ (tænk alene, diskuter i par, del med gruppen) for at sikre, at alle bidrager. Dette hjælper med at opbygge en følelse af tilhørsforhold og gensidig respekt.
 3. Fejlkultur og Læring: Opbyg en kultur, hvor fejl og fejltrin ses som læringsmuligheder snarere end noget, der straffes. Fejre eksperimenter og risikotagning, og brug fejl som en mulighed for at reflektere og lære som et team. Dette fremmer en vækstmentalitet og reducerer frygten for at tage chancer eller tale op

Hvordan Facilitering adskiller sig fra andre metoder

Facilitering adskiller sig ved at engagere og styrke deltagerne gennem en procesfokuseret tilgang, hvilket fører til:

 1. Inklusion og mangfoldighed: Alle deltagere opfordres til at bidrage, hvilket fører til mere kreative og bredt accepterede løsninger.
 2. Konflikthåndtering: Facilitering hjælper med at navigere uenigheder konstruktivt, finde fælles grund og fremme konsensus.
 3. Deltagerempowerment: Ved at involvere deltagerne i beslutningsprocessen øges engagementet og ejerskabet over de endelige løsninger.

Denne tilgang skaber et mere dynamisk og samarbejdsvilligt miljø, der fremmer bæredygtige løsninger og teamudvikling.

Emner på årets facilitatortræf

Nutritional Counseling

Our experienced dietitians offer one-on-one nutritional counseling sessions.

Personalized Nutrition Plans

Benefit from regular check-ins and adjustments to ensure your success.

Sports Nutrition Programs

Athletes, take your performance to the next level with our sports nutrition programs.

Weight Management

We provide personalized strategies that focus on sustainable weight loss or weight gain, depending on your needs.

Specialized Dietary Plans

Our expertise can help you manage these conditions while still enjoying delicious and satisfying meals.

Recipe Modification

Love to cook? We can help modify your favorite recipes to make them healthier without sacrificing flavor.

Virtual Meal Prep Course

Our foremost strength lies in our commitment to personalization. We understand that every individual has unique health goals and dietary preferences, which is why we specialize in crafting personalized nutrition plans.

Grocery Shopping Tips For Making a Lot With a Little

Our expert nutrition coaches are here to guide you on a journey to a healthier, happier you.

Stay Informed. Stay Healthy. Subscribe Today!

Address

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA 94220

Contact

(255) 352-6258

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.
0
I kurven
Your cart is empty.