De glade arrangører 2019

Fotograf: Bjørn Cliff

Øverst fra venstre mod højre

John Langford, Mette Bennekou, Tyge Mortensen, Henrik Krogh, Solveig K Jensen, Elle Kari Christensen, Katrine Schumann

 

Evaluer 2019

Facilitering af en anden verden

Katrine  Schumann

’Facilitering – af en anden verden’ peger på, at facilitering både kan skabe en umiddelbar, fælles og overraskende oplevelse af ’en anden verden’ blandt deltagerne og samtidig at facilitering kan være medskaber af helt nye verdensbilleder om udvikling af organisationer og samfund i 2019.

Træffet indbyder til at vi sammen udforsker, inspireres og finder nye måder at facilitere af en anden verden. Programmet lægger vægt på det søgende og skabende i facilitering gennem fælles oplæg, workshops og idéarbejde i grupper.

Årets facilitatortræf sætter særligt fokus på bevægelsen fra stram detailstyring til kreativ, nyskabende støtte. Tiden er løbet fra at facilitering handlede om at styre møder fra A til B gennem en detailplan og med et stopur i hånden, ud fra en forestilling om, at man som facilitator kan forudse og kontrollere mødets mål og proces. Nu taler vi i stedet om, at møder skal faciliteres dygtigt for at få deltagerne til sammen at skabe mål, retning og resultater både under og efter mødet, og at facilitering derfor er langt mere et spørgsmål om at være støttende i en kreativ proces, der får mødets deltagere til at skabe nyt sammen. 

Hvad er forskellen i praksis?

Forestil dig et møde, hvor målet er at lave en plan for et udviklingsarbejde. Og forestil dig så 2 forskellige tilgange til facilitering:

  1. tilgang: facilitering handler om, at få deltagerne til at analysere udviklingsarbejdets kommissorium, kortlægge interessenter og fastsætte mål og milepæle i det tidsmæssige forløb. 
  2. tilgang: facilitering handler om, at få deltagerne til at forestille sig og fortælle historier fra en fremtid, hvor udviklingsprojektet er lykkes og herfra ’back-caste’ en eller flere mulige scenarier af handling. 

Begge tilgange sigter mod samme mål: at lave en plan for udviklingsarbejdet. Men vejen derhen er vidt forskellig: 1. har som præmis, at fremtiden kan planlægges fra nutiden gennem analyser og 2. har som præmis, at fremtiden ikke kan planlægges fra nutiden, men må gribes gennem kreativ forestillingsevne. Facilitatortræf 2019 sætter fokus på facilitering af type 2-tilgangene.

Hvad er en facilitator?

Hvilke roller gør du brug af?
Hvilke tankesæt og metoder er fremherskende i dine roller?
Hvor fungerer rollerne godt, hvor kommer de til kort?

Forløseren

I er kørt fast, løsningerne ligger lige foran jer, jeg hjælper jer med at få øje på det der kan bringe jer videre

Forskeren

Hvis I forstår og er bevidste om hvad I kommer fra – og I får perspektiveret fortidens mønstre og dagsordner, så  kan I skabe en ny virkelighed og fremtid

Flaskehalsen

Inden I hver især går videre er det nødvendigt at I handler ud fra samme tankesæt og værdier, derfor skal I alle sammen igennem 3 moduler 

Fjollehovedet

Det handler om at flytte stemningen et andet sted hen. Vi skal more os, grine og hygge, så er det nemmere bagefter at snakke om problemer og udfordringer

Fandens oldemor

Gennem skarpe spørgsmål og afdækning, finder vi sammen ind til forhindringerne og vi får sagt de ting der skal siges, så vi kan komme videre.

Forføreren

Lad os komme væk fra hverdagens rutiner, være positive og få et nyt syn på opgaven og hinanden. Vi finder de bedste sider frem  dyrker dem og ser hinanden folde sig ud.

Forbinderen

I skal have trukket nye forbindelser mellem afdelingerne så det bliver nemmere at snakke sammen og opdage hinandens behov.

Forælderen

Jeg kommer med venlige henstillinger og vil fortælle jer hvad det er der mangler, hvad missionen er og hvordan vi kommer derhen. Husk det er mig der i sidste ende er den voksne

Fortælleren

Hvilke fortællinger dominerer?
Hvilke myter og fortællinger  er tilstede. Vi skabersammen en fælles fortælling, der giver et billede af hvem vi er, og om hvordan vores værdier udspiller sig i praksis

Fageksperten

Jeg leverer viden og værktøjer der peger direkte ind i praksis. Installer og implementer!

Forhandleren

Det handler ikke om at vi skal være enige i alt, vi snakker os tilrette, klipper en hæl og kapper en tå 

Fredsskaberen

Når vi har talt om fortidens problemer, finder vi sammen fremtidens løsninger.

Fremtidsforskeren

De bevægelser der er i samfundet peger på en udvikling der er på vej. Vi undersøger hvad fremtidsmenneskets behov er og hvad der optager det.

Flueknepperen

Vi diskuterer alt indtil vi er enige – djævlen ligger i detaljen!

Filosoffen

Vi søger ikke svar, men stiller spørgsmål, undrer os og perspektiverer

Frisætteren

Vi slipper vores hverdags jeg, prøver nye roller af, brainstormer, udvikler hinandens styrker og kompetencer

Fortolkeren

Jeg hjælper jer med at forstå og fortolke hverdagen og afdækker hvilke motiver og ubevidste kræfter der er på spil.

Fantasten

Der er andre veje at gå, jeg viser jer den bedste vej der skaber glæde og resultater

Formidleren

Jeg har budskaber med til jer, som I skal forholde jer til

Frelseren

Jeg har løsningen og vil gerne dele den med jer. Jeg har en viden om hvad det er man kan og skal gøre.

Fusentasteren

Jeg skaber følelser, fornemmelser og stemninger og trækker elementer ind der kan virke kaotiske, kun for at I selv skal bringe orden og tage ansvar.

Arrangørerne af dette års facilitatortræf

Elle Kari Christensen

Elle  illustrerer koncepter og processer i form af live-illustrationer til møder og konferencer og speed drawing film. Med en baggrund som lærer og en kandidat i Læring og Forandringsprocesser ved hun meget om formidling, læring og organisationer, hvilket hun bruger, når hun skal oversætte en ide til en illustration i en bestemt kontekst.
 http://www.visuelle.dk

Tyge Mortensen

Tyge er en inspirerende foredragsholder, levende moderator, medrivende facilitator og genralsekretrær i “Selskab for Fremtidsforkning.”
De seneste år har han specialiseret sig mere og mere i udvikling af civilsamfundet, landsbyudvikling, nye fællesskaber og ny frivillighed, samskabelse med kommuner, borgerbudgettering, lokal organisering mm.
https://www.landsbyhojskolen.dk/

Henrik Krogh

Arbejder i Klods-Hans for viderekomne med at facilitere konferencer, medarbejderdage, ideudvikling m.m.
Har udviklet samtale og idespil som bruges på gymnasier og i organisationer
http://www.klods-hans.com

Mette Bennekou

Mette er specialist i intern kommunikation i virksomheder og organisationer

Hun mestrer kunsten at  involvere modtagerne gennem dialog, sociale medier og interne aktiviteter, så  budskaber kommer hele vejen rundt i organisationen.

www.cbs.dk

 

John Langford

John arbejder med leder- og medarbejderudvikling i form af ledersupervision, teamudvikling, træning af personligt leder- og medarbejderskab, opbygning af professionelle arbejds- og kollegaskaber, social kapital og netværksfacilitering. Se mere på www.johnlangford.dk

Solveig K Jensen

Solveig arbejder i dag med udvikling af organisation, ledelse, samarbejder/dialog, samt pædagogisk- didaktisk kompetence og praksisformer. Solveig er facilitator af Protreptisk Netværk under virksomheden Ztrong.dk, og underviser/afholder workshops med Kundalini Yoga som virkemiddel.

Solveig har en baggrund som Mag. Art. Kultursociolog, proceskonsulent, projektleder, leder, intern og ekstern konsulent, voksen-underviser, mentor, erhvervscoach og protreptiker (filosofisk dialog på værdier) – og har i bagagen 30 års praksis erfaring med facilitering af processer i fht. ledelse, samarbejde, kommunikation, kompetenceudvikling, innovation mv.
https://www.linkedin.com/in/solveig-k-jensen-consult


Katrine Schumann

Katrines ekspertise er innovation af ledelses- og samarbejdsformer i det offentlige. En stærk kombination af akademisk viden og analyse sammen med praktisk kreativitet og handlekraft er hendes force som facilitator og ekstern projektleder på organisationsudviklingsopgaver.

Katrine har arbejdet i mere end 20 år som konsulent, underviser og forsker, og udbyder i efteråret 2019 FACILITERINGSUDDANNELSEN til erfarne mødeledere, der ønsker at løfte kreativt og innovativt i organisationen. 

http://www.communicate2innovate.dk

Har du spørgsmål, tænker du først lige om du ikke selv har svaret hvis du kikker indad, hvis det ikke virker kan du skrive til en facilitator her

0
I kurven
Your cart is empty.