Facilitatortræf 2022
Stedet hvor vi udvekslede erfaringer, metoder og ideer

 

Fælledvej 12,

2200 København

Fredag d.19 august 2022

 

9:30 – 17:00

 

 

 

 

Følg med på Linkedin 

Hvis der er slides fra årets workshops, kan de hentes herunder

Trend workshop -Den gryende fremtid

Janni Ahle

Kreativ procesfacilitator
Intuitiv vejleder
Skabende kunstner

 

 

Opfølgning på de mange kort omkring ‘Den gryende fremtid’ kan læses her: Den gryende fremtid

Brobyggende Dialog - værktøjer til depolarisering & empati

Til Mikkel Gudsøe´s præsentation er tilføjet links til de omtalte “Purple House Conversation” illustrations/simulerings-videoer, samt bagerst i slides er “cheat sheets”.

Hent slides

Kørekort til fremtiden v Anne Skare

Få det ubevidste gjort synligt og dermed håndgribeligt

Øjebliks-facilitering - at stå i det uforudsigelige

Hvordan læres fremtidens ledelse?

Workshops

Workshop 1. Det Hybride Paradox

v. Kenneth Agerholm
Verden ændrer sig for vores øjne. Vi er i gang med en af de største transformationer af vores arbejdsliv i årtier. Som facilitatorer skal vi forstå, udvikle og anvende de nye onlinemediers store fordele, og vi skal kunne opveje ulemper vi endnu knapt har forstået.
Hvad er egentlig best practice, når vi faciliterer møder og samarbejder i de nye online og hybride former? Det satte vi os i FLOK.dk for at finde ud af for et par år siden sammen med hundredvis af organisationer (og så skrev vi en bog om det). Det sparker vi rundt med i denne workshop.
Kenneth Agerholm
Organisationskonsulent og partner i FLOK (ovennævnte bog ”Onlinefacilitering” er skrevet af Ib Ravn, Signe Bonnén og Kenneth Agerholm). Jeg arbejder med at facilitere transformationsprocesser i organisationer (bl.a. Movia, Novo, Kbh. Universitet, Folketinget), og underviser ledere og medarbejdere i facilitering 2.0. Verden skal ændres et godt faciliteret møde af gangen.
www.flok.dk

Workshop 3: Få det ubevidste gjort synligt og dermed håndgribeligt

v. Sofie Kempf

Ud over at gøre det ubevidste synligt, kan brug af den kropslige dimension styrke forbundethed, tryghed, nærvær, mod og nysgerrighed i enkelt individet og i en gruppe.
Hvad er krop og hvorfor er kroppen vigtigt når vi ønsker at skabe bevægelse?

OPLEV: Vi udforsker ‘Den sociale krop’ (Gruppen) og hvordan tryghed og mod konstant er til forhandling – i øvelsen bliver elementer af det ubevidste i den enkelte deltager og i relationerne gjort bevidst.

– Hvordan indgår du som individ i en gruppe?
– Hvad understøtter oplevelsen af forbundethed og mod til at være dig?

HØST
– Hvad er blevet synligt i vores kollektive undersøgelse af forbundethed og mod i grupper.
– Hvilke opmærksomhedspunkter tager du med fra øvelsen til, når du selv skal arbejder med en grupper?

Sofie Kempf, Founder af virksomheden Core Energy, der siden 2008 har arbejde for at udbrede kendskabet og anvendelsen af kroppens potentiale i ledelse, arbejdsliv og læring – med et særligt fokus på Bæredygtighed. En af spydspidserne i DK inden for Embodied Leadership træning.
Podcaster: MED KROPPEN SOM ØRE (Om brug af den kropslige dimension i ledelse og arbejdsliv).

Workshop 5: Brobyggende Dialog - værktøjer til depolarisering & empati

v. Mikkel Gudsøe

Brobyggende Dialog er inspireret af Transformativ Mediation – der med helt enkle og ekstremt værdifulde værktøjer træner dig i at gribe dialog med konfliktende parter an på en grundlæggende anderledes måde, der bygger bro…og ikke graver grøfter.

Det primære mål: 100% kvalitet i dialogen. Så følger de gode løsninger ofte som et biprodukt.
Brobyggende Dialog tager fat i roden til, at vi mennesker har konflikter. Konflikter er ikke problemet – håndteringen af dem er…
I workshoppen introduceres nogle radikalt anderledes og samtidig utroligt simple og meget indflydelsesrige værktøjer til at øget kvaliteten i konfliktfyldte dialoger – enten når vi faciliterer…eller selv er part…i en sådan.

Hvordan binder din workshop sig sammen med vores tema Den gryende fremtid?
Fremtiden er i risiko for depolariserede mennesker. Verden rummer SÅ mange fantastiske muligheder og det samme gør vi mennesker. Vi rummer dog også det stik modsatte. Det egocentriske, den konfliktende, det snæversynede…det intolerante. Og desværre er sidstnævnte i vækst og en demokratisk (og livsglæde-mæssig) udfordring for fremtiden.

Mikkel Gudsøe er en af landets førende eksperter i forhandling og konfliktløsning. Derudover har han siden 2007 arbejdet som ekstern lektor i forhandling på Aarhus Universitet, hvor han også har haft titlen adjungeret lektor|Honorary associate professor. Han har gennem sin karriere forhandlet med eller været involveret i kontrakter med blandt andre Cristiano Ronaldo, Paris Hilton, Mikkel Hansen, Spice Girls, Philippe Starck m.fl. Han holder kurser, workshops nationalt og internationalt, hvor han underviser i forhandling og konfliktløsning ligesom der arbejdes med kropssproget og betydningen heraf.

 

Workshop 2: Hvordan læres fremtidens ledelse?

v. Ivanna Rosendal og Anne Katrine Carlsson Sejr
I workshoppen vil vi facilitere en simulationsøvelse der handler om et bærende emne indenfor selvledelse: Frygten for at fejle og modet til at turde. Vi kommer til at fejle sammen, og kommer til at følge processen for hvad man så gør, når man har fejlet. Workshoppen trækker på trends fra agile metoder, Brené Brown’s sårbarhedsforskning og Lean tankegang.

Hvordan binder workshoppen sig sammen om dagens tema Den gryende fremtid?
I fremtiden er lederen facilitator for selvledende medarbejdere. Men selvledelse er ikke noget, der opstår jævnt fordelt eller i takt hos nutidens medarbejdere. At træde ind i selvledelse kræver ikke bare viden, men at man tilvejebringer en indre rejse. Det kan dog øves – gennem faciliterede simulationsøvelser.

Ivanna Rosendal er først og fremmest facilitator, der er på en mission for at genopfinde medicinalbranchen. Ingen patienter skal vente på medicin fordi vores interne organisering forhinder fremdrift. Jeg er vært for podcasten Transformation in Trials og taler på konferencer om DevOps, Agile og Kliniske Studier.
Anne Katrine Carlsson Sejr er forandringsleder, og er til dagligt leder for User Adoption team’et i Ascendis Pharma. Hun er filosofisk pragmatiker, der brænder for at gøre forandring op i hvad mennesker skal gøre anderledes lige nu.

Tilsammen er Anne Katrine og Ivanna i gang med at skrive en bog om hvordan kulturtransformationer kan bane vejen for at agile arbejdsmetoder kan gøre en ægte forskel.

Workshop 4: Øjebliks-facilitering - at stå i det uforudsigelige

v. Klaus Bakdal
Workshoppen tager udgangspunkt i min bog “Det vundne sekund” (Dansk Psykologisk Forlag, 2021), og består af to hovedelementer:
1) En generel introduktion til- og drøftelse af øjebliks-facilitering.
2) Et eksemplarisk element. Hvordan er behov for at forholde os til øjeblikket tilstede, her og lige nu?
Hvordan binder din workshop sig sammen med vores tema Den gryende fremtid?
– At den gryende fremtid aldrig er mere present end i netop det situerede øjeblik.
– At jeg tror facilitering i højere grad fremover kommer til at indarbejde det øjeblikkelige, tillid til sanser og fornemmelser, og et blik på aktuel virkning – hvilket min workshop adresserer.
Klaus Bakdal er organisationskonsulent og forfatter. Arbejder med “mellemrums-fænomener” i organisation, ledelse og samtaler: Øjeblikket, at træffe valg, tvivl m.v.

 

Workshop 1. Det Hybride Paradox

v. Kenneth Agerholm
Verden ændrer sig for vores øjne. Vi er i gang med en af de største transformationer af vores arbejdsliv i årtier. Som facilitatorer skal vi forstå, udvikle og anvende de nye onlinemediers store fordele, og vi skal kunne opveje ulemper vi endnu knapt har forstået.
Hvad er egentlig best practice, når vi faciliterer møder og samarbejder i de nye online og hybride former? Det satte vi os i FLOK.dk for at finde ud af for et par år siden sammen med hundredvis af organisationer (og så skrev vi en bog om det). Det sparker vi rundt med i denne workshop.
Kenneth Agerholm
Organisationskonsulent og partner i FLOK (ovennævnte bog ”Onlinefacilitering” er skrevet af Ib Ravn, Signe Bonnén og Kenneth Agerholm). Jeg arbejder med at facilitere transformationsprocesser i organisationer (bl.a. Movia, Novo, Kbh. Universitet, Folketinget), og underviser ledere og medarbejdere i facilitering 2.0. Verden skal ændres et godt faciliteret møde af gangen.
www.flok.dk

Workshop 2: Hvordan læres fremtidens ledelse?

v. Ivanna Rosendal og Anne Katrine Carlsson Sejr
I workshoppen vil vi facilitere en simulationsøvelse der handler om et bærende emne indenfor selvledelse: Frygten for at fejle og modet til at turde. Vi kommer til at fejle sammen, og kommer til at følge processen for hvad man så gør, når man har fejlet. Workshoppen trækker på trends fra agile metoder, Brené Brown’s sårbarhedsforskning og Lean tankegang.

Hvordan binder workshoppen sig sammen om dagens tema Den gryende fremtid?
I fremtiden er lederen facilitator for selvledende medarbejdere. Men selvledelse er ikke noget, der opstår jævnt fordelt eller i takt hos nutidens medarbejdere. At træde ind i selvledelse kræver ikke bare viden, men at man tilvejebringer en indre rejse. Det kan dog øves – gennem faciliterede simulationsøvelser.

Ivanna Rosendal er først og fremmest facilitator, der er på en mission for at genopfinde medicinalbranchen. Ingen patienter skal vente på medicin fordi vores interne organisering forhinder fremdrift. Jeg er vært for podcasten Transformation in Trials og taler på konferencer om DevOps, Agile og Kliniske Studier.
Anne Katrine Carlsson Sejr er forandringsleder, og er til dagligt leder for User Adoption team’et i Ascendis Pharma. Hun er filosofisk pragmatiker, der brænder for at gøre forandring op i hvad mennesker skal gøre anderledes lige nu.

Tilsammen er Anne Katrine og Ivanna i gang med at skrive en bog om hvordan kulturtransformationer kan bane vejen for at agile arbejdsmetoder kan gøre en ægte forskel.

Workshop 3: Få det ubevidste gjort synligt og dermed håndgribeligt

v. Sofie Kempf

Ud over at gøre det ubevidste synligt, kan brug af den kropslige dimension styrke forbundethed, tryghed, nærvær, mod og nysgerrighed i enkelt individet og i en gruppe.
Hvad er krop og hvorfor er kroppen vigtigt når vi ønsker at skabe bevægelse?

OPLEV: Vi udforsker ‘Den sociale krop’ (Gruppen) og hvordan tryghed og mod konstant er til forhandling – i øvelsen bliver elementer af det ubevidste i den enkelte deltager og i relationerne gjort bevidst.

– Hvordan indgår du som individ i en gruppe?
– Hvad understøtter oplevelsen af forbundethed og mod til at være dig?

HØST
– Hvad er blevet synligt i vores kollektive undersøgelse af forbundethed og mod i grupper.
– Hvilke opmærksomhedspunkter tager du med fra øvelsen til, når du selv skal arbejder med en grupper?

Sofie Kempf, Founder af virksomheden Core Energy, der siden 2008 har arbejde for at udbrede kendskabet og anvendelsen af kroppens potentiale i ledelse, arbejdsliv og læring – med et særligt fokus på Bæredygtighed. En af spydspidserne i DK inden for Embodied Leadership træning.
Podcaster: MED KROPPEN SOM ØRE (Om brug af den kropslige dimension i ledelse og arbejdsliv).

Workshop 4: Øjebliks-facilitering - at stå i det uforudsigelige

v. Klaus Bakdal
Workshoppen tager udgangspunkt i min bog “Det vundne sekund” (Dansk Psykologisk Forlag, 2021), og består af to hovedelementer:
1) En generel introduktion til- og drøftelse af øjebliks-facilitering.
2) Et eksemplarisk element. Hvordan er behov for at forholde os til øjeblikket tilstede, her og lige nu?
Hvordan binder din workshop sig sammen med vores tema Den gryende fremtid?
– At den gryende fremtid aldrig er mere present end i netop det situerede øjeblik.
– At jeg tror facilitering i højere grad fremover kommer til at indarbejde det øjeblikkelige, tillid til sanser og fornemmelser, og et blik på aktuel virkning – hvilket min workshop adresserer.
Klaus Bakdal er organisationskonsulent og forfatter. Arbejder med “mellemrums-fænomener” i organisation, ledelse og samtaler: Øjeblikket, at træffe valg, tvivl m.v.

 

Workshop 5: Brobyggende Dialog - værktøjer til depolarisering & empati

v. Mikkel Gudsøe

Brobyggende Dialog er inspireret af Transformativ Mediation – der med helt enkle og ekstremt værdifulde værktøjer træner dig i at gribe dialog med konfliktende parter an på en grundlæggende anderledes måde, der bygger bro…og ikke graver grøfter.

Det primære mål: 100% kvalitet i dialogen. Så følger de gode løsninger ofte som et biprodukt.
Brobyggende Dialog tager fat i roden til, at vi mennesker har konflikter. Konflikter er ikke problemet – håndteringen af dem er…
I workshoppen introduceres nogle radikalt anderledes og samtidig utroligt simple og meget indflydelsesrige værktøjer til at øget kvaliteten i konfliktfyldte dialoger – enten når vi faciliterer…eller selv er part…i en sådan.

Hvordan binder din workshop sig sammen med vores tema Den gryende fremtid?
Fremtiden er i risiko for depolariserede mennesker. Verden rummer SÅ mange fantastiske muligheder og det samme gør vi mennesker. Vi rummer dog også det stik modsatte. Det egocentriske, den konfliktende, det snæversynede…det intolerante. Og desværre er sidstnævnte i vækst og en demokratisk (og livsglæde-mæssig) udfordring for fremtiden.

Mikkel Gudsøe er en af landets førende eksperter i forhandling og konfliktløsning. Derudover har han siden 2007 arbejdet som ekstern lektor i forhandling på Aarhus Universitet, hvor han også har haft titlen adjungeret lektor|Honorary associate professor. Han har gennem sin karriere forhandlet med eller været involveret i kontrakter med blandt andre Cristiano Ronaldo, Paris Hilton, Mikkel Hansen, Spice Girls, Philippe Starck m.fl. Han holder kurser, workshops nationalt og internationalt, hvor han underviser i forhandling og konfliktløsning ligesom der arbejdes med kropssproget og betydningen heraf.

 

Bestyrelsen 2022

Lene Wervick Nissen

Jette Louise Flensburg

Partnerskaber for handling

Thomas Berg Nielsen

Janni Ahle

Henrik Krogh

Webmaster

Linkedin

Testimonials

Det siger folk om facilitatortræffet

En reminder

“-Den årlige reminder om at facilitering er en faglighed, der skal holdes ved lige”

Forskellighed

“En inspirerende dag der viser hvor forskelligt det kan gøres”

Mod

… mere mod til at facilitere mere nytænkende i de opgaver, jeg sidder med

Skæve workshops

Facilitering er et fag, og det skal vedligeholdelse og udvikles. Dagen er rigtig god, til netværk og det er sjovt, at være til de lidt mere skæve workshops, som har for eksempel har fokus på kroppen

0
I kurven
Your cart is empty.