Generalforsamling 2022

Facilitatortræf er en frivillig forening og medlemmerne er alle der har deltaget i en eller flere af de årlige arrangementer gennem årene. 

Dagsorden

  1. 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning & forelæggelse af årsrapport /v Forperson
  3. Forelæggelse af årsregnskab /v Kasseren
  4. Facilitatortræf –  2023
  5. Evt. indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelsen – som er arrangører for det næste Facilitatortræf
  7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen for Facilitatortræf

Referat

0
I kurven
Your cart is empty.