Verdensbanken definerer ”ekstrem fattigdom” som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen

 Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.

16.000 børn dør hver dag på grund mæslinger og tuberkulose, som kunne være forhindret. 

Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91 procent i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen, er faldet med næsten halvdelen.

Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er en grundlæggende menneskeret

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. 

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, skaber drastiske ændringer i vores klimasystem.

En beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke

Finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer, eksempelvis ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivite løsninger

De rigeste 10 procent tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. 

Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer. I 1990 var der ti megabyer med 10 millioner indbyggere eller mere. I 2014 er der 28 megabyer, som huser i alt 453 millioner mennesker.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Udledningen af drivhusgasser er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem

Livet i havet

Verdenshavene – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed.

Vores liv er afhængig af jorden i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Planteliv leverer 80 procent af vores kost

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling.

Partnerskaber for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde

Facilitatortræffet 2021 tager udgangspunkt i verdensmålene 

0
I kurven
Your cart is empty.