Workshops

Materiale fra workshops

Annethia Lilballe

Levendegjort facilitering
Den levendegjorte facilitator 

Læs mere:

Skuespilkunsten repræsenterer fantasiens verden, det sanselige og kropslige. Ånd, værdier og visioner omsat til fysisk handling. På teatret tjener rammerne scenernes indhold, skuespillerne fortolker karaktererne, så vi forstår budskaberne. Den verden bringer jeg i spil. Vi trækker på viden fra skuespillets verden. 

Hvad får deltagerne

Deltageren oplever skuespilkunsten på egen krop. Gennem leg og øvelser udfolder vi facilitatorrollen. Den enkelte deltager får inspiration til at arbejde med egen facilitatorrolle og mulighed for at undersøge måder at påvirke processer gennem skuespilkunst.

Jeg tilbyder øvelser til at levendegøre budskaber og redskaber til arbejdet med publikumsinteraktion. Deltageren får indblik i principper fra skuespilkunstens verden til at agere meningsskabende og overraske.

Om Annethia Lilballe

Annethia er uddannet skuespiller fra Den danske Scenekunstskole i Odense. Hun bringer levendegjort facilitering i spil, og deler erfaringer i dialog med deltagerne. Hun har designet Metoden Fire Faser 12 Principper med det formål at bringe skuespilkunsten ind i kommunikationsarbejdet. Metoden introduceres som grundlag for workshoppen. Annethia arbejder som skuespiller og i erhvervssammenhænge som proceskonsulent med mundtlig kommunikation og samarbejde som platform.

Sofie Kempf

Kroppen: Systemets kompleksitet og strukturer

Læs mere:

Når vi bruger kroppen som læringsfelt, får vi synliggjort dimensioner, som vi ikke umiddelbart er opmærksomme på, til trods for at disse dimensioner påvirker kommunikation, relationer og det mulighedsrummet vi befinder os i.   

Hvad får deltagerne?

I løbet af workshoppen får deltagerne mulighed for at opleve:

ï       opmærksomhed i egen krop.

ï       kroppens potentiale som lærings-og udviklingsfelt.

ï       brugen af kropslig læring til at skaber et tillidsfuldt rum.

ï       hvordan kroppen kan bruges som redskab til at synliggøre strukturer i et socialt system.

En af deltagerne får mulighed for at arbejde med en case, så deltagere på denne workshop må gerne overveje en case.

Om Sofie Kempf

Sofie Kempf er founder af Core Energy. Hun har arbejdet med kropslig læring i 20 år. Qua dette speciale bidrog hun gennem 2,5 år til et forskningsprojekt på CBS, hvor de fulgte 90 ledere gennem 2 år for at styrke deres læring i praksis. Hun underviser endvidere hos DJØF i brugen af kropslig læring til udvikling i organisationer.

John Langford og Erik Harr

Tankestorm og de nye vinde

Læs mere:

Facilitering af en anden verden handler ofte om nyorientering. Tankestorm er et udviklingsunivers, der bygger på tre faser (Display, Dekonstruktion og Design). Virksomheder tilbydes faciliterede processer, der viser sprækker, paradokser og diskrepanser i narrativerne, piller dem fra hinanden og skaber det nye. Det er refleksive processer, der i høj grad kalder på den etiske håndtering af de mange roller for facilitatoren.

Hvad får deltagerne?

 • Indsigt i en konkret narrativ metode
 • Præsentation af metode for analyse af nøgleord og udfordringer
 • Refleksion over facilitatorens dilemmaer inden for metodens faser

Om Tankestorm

Tankestorm består af Erik Harr og John Langford. Vi arbejder vi med ideer og tanker og tilbyder virksomheder et udviklingsunivers til innovation og forandring. Vi bruger bevægelse metaforisk, mentalt og helt konkret i vores facilitering af processer.

Bensaid Vincent Jlil

Radical co.creation med 4D Mapping

Læs mere:

Involvere både interessenter samt det globale perspektiv ind i en lokal kontekst, de marginaliserede stemmer i en sag, fremtiden og det højeste potentiale (heraf 4D for direction) på en banebrydende måde der er direkte, nærværende, sansende og engagerende.

Hvad får deltagerne?

 • Inspiration til en kraftfuld intervention til at arbejde med:
 • Opgaver i hastig forandring med stigende kompleksitet
 • Undersøgelse og udforskning i sager med stort krydspres af forskellige agendaer med fokus på at skabe større klarhed og bibringe dybtgående indsigt i vitale forhold
 • Dybtgående forandringsprocesser og fornyelse
 • Radikal co.creation 
 • Oplevelses- og sanseorienteret tilgang til procesarbejde der involvere hoved, krop og hjerte på en jordnær og nærværende facon

Om Bensaid Vincent Jlil

Bensaid hjælper mennesker, ledelse og organisationer med at handle med større bevidsthed, medfølelse og visdom – og forfølge meningsfulde formål der leder mod resiliente og bæredygtige liv.

Bensaid har i snart 20 år arbejdet med menneskelig udvikling: socialpædagogisk arbejde med udsatte, facilitering i primært den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor, designet og ledet programmer i compassion og resiliens samt eksistentielle fordybelsesprocesser i Sahara Ørkenen.

Bensaid er uddannet Pædagog, systemisk- og anerkendende coach, facilitator og procesleder, 3-årigt efteruddannelses og træningsprogram ”Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis” hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute ved MIT.

Kristine Karlshøj

Fuck, jeg er ude af min komfortzone

Læs mere:

Det giver tryghed at faciliterer dem, der ligner os selv. ”De ved jo hvad jeg mener”…

Hvad gør vi, når vi skal faciliterer ”de andre”. Dem med et andet verdenssyn. De besværlige deltagere. Dem der gør dig bange.

Hvad får deltagerne

På denne workshop arbejder vi med kommunikative metoder og dialog som redskab til at gribe facilitering an, når du står over for en fremmed flok, eller blot er ude af din komfortzone. 

Denne form for facilitering er måske den sværeste af alle, da det handler om dig og din personlige karma. Workshoppen kombinerer oplæg og træning af teknikker.

Om Kristine Karlshøj

Kristine er lederrådgiver, facilitator og procesdesigner. Hun hjælper ledere med at designe og gennemføre forandringsprocesser i organisationen. Med udgangspunkt i visualisering og kommunikative metoder, skaber Kristine bedre dialog og mere bæredygtig udvikling i virksomheden. 

Med-udgiver af bogen ”Business Planner – Nå dine mål”. www.kristinekarlshoej.dk, www.faciliterendeledelse.dk, www.business-planner.dk 

Kenneth Agerholm & Nanna Munk

– Uden for planen men stadig på sporet

Læs mere:

Mike Tyson siger: ”Everyone has a plan ´till they get punched in the mouth” – vi undersøger, hvad der hæmmer og styrker vores nærvær og improvisationsevner som facilitator i en kompleks verden (når virkeligheden får et venstre hook ind).

Hvad får deltagerne?

Vi sparker rundt med hvordan kompleksitetsteori, faciliteringspraksis og jazzimprovisation hænger sammen. Som facilitatorer kan vi nå ret langt med redskaber og metoder – men ikke hele vejen. Hvis ambitionen er at skabe transformationer, så skal vi have gang i ”mere” end redskaber. Hvilke kompetencer og evner kalder det på, for at komme nogle gear op?

Om Kenneth Agerholm & Nanna Munk

Kenneth Agerholm er partner i konsulenthuset FLOK.dk. Han har 15-20 års erfaring som facilitator og konsulent og har løst opgaver for mere end 100 organisationer. Hans speciale er transformationsprocesser. Kenneth er også jazzmusiker i New Jungle Orch. der har spillet koncerter i mere end 50 lande verden.

Nanna Munk er organisationskonsulent og partner i konsulenthuset FLOK.dk. Hun har gennem de sidste 15 år faciliteret og undervist 100-vis af grupper i både private og offentlige organisationer og har tonsvis af erfaring med at improvisere, når ”planen ikke holder”. Nanna er cand.mag. fra KU og har i mange år brugt kompleksitetsteori- og metoder som en del af sin facilitering. 

Marlene Andersen & Jette Flensburg
Poetisk dialog
Læs mere:

Med udgangspunkt i en poetisk fortælling om et livsomvæltende stresskollaps, inviteres du ind i en verden af ”forbudte”, men meningsfulde, dialoger om det at stå i, håndtere og leve med stress som en konstant trussel i det moderne arbejdsliv.

Hvad får deltagerne?

Workshoppen udfordrer klassisk facilitering af dialog om arbejdsmiljø, hvor organisationsdata (APV, trivselsundersøgelser o.lign.) lægges frem til diskussion, og omsættes til konkrete handleplaner af problemsløsende karakter.

Med afsæt i det narrative faciliteres i stedet samtaler, hvor deltagerne lader sig bevæge og bevæger andre igennem det at arbejde med et levende poetisk sprog, hvor det undersøgende og sanselige er i fokus.

Om Marlene Andersen & Jette Flensburg

Marlene Andersen: Selvstændig supervisor og arbejdspsykologisk konsulent ved Nordjysk Center for Supervision og ekstern lektor på Aalborg Universitet. #stress #dialog # facilitering #arbejdsmiljø #rådgivning #terapi #narrativitet.

Jette Flensburg: selvstændig konsulent i Lobby4leadership og forfatter til ”Fra indersiden af arbejdslivet – en digtsamling om stress”. #20åristaten #organisationsudvikling #arbejdsmiljø #relationer #ledelse #innovation.

Marika Tingleff

Elefanten i rummet

Læs mere:

Elefanten i rummet
Konflikter, svære relationer og vanskelige samtaler som formidlet stof

Når vi som facilitatorer skal understøtte udvikling i organisatoriske virkeligheder, er det vigtigt, at vi hjælper vores målgruppe til at forholde sig til ”den reelle verden”, med alle dens ubelejligede vinkler, emotioner og realiteter, fremfor blot at blive på overfladen og formidle det faktuelle, det ønskværdige eller det pæne. 

Hvad får deltagerne?

En workshop om at facilitere processer med vanskeligt materiale i lærende rum og forsamlinger. På workshoppen arbejder vi med facilitatorens veje til at åbne op for svære emner og bygge relationer mellem mennesker under workshops seminarer og kurser. Baggrunden er den psykologiske, og undervejs gives eksempler på værktøjer og idéer, som jeg selv bruger til at sikre, at vi får talt om det vigtigste, når jeg arbejder med erhvervspsykologisk proceskonsultation i offentlige og private virksomheder.

Undervejs bruges billeder, øvelser, refleksioner, lidt slides og lidt grafisk facilitering.

Om Marika Tingleff

 • Organisationspsykolog, cand.psych.aut fra KU 2003
 • Autoriseret psykolog
 • Certificeret stresscoach
 • Konsulentkarriere inden for organisations- og ledelsesudvikling gennem 17 år
 • Egen coachingpraksis i København
Sinnet Bødewadt

Kunsten i at skifte fokus

Læs mere:

Vi vil bygge en anden verden i 3D ud fra Quantum paradigmet. Vores samfund fokuser på det materielle (Newton paradigmet). Vi ved nu, at det materielle er energi – vi er energi og energien går derhen, hvor vores fokus er. Vi materialiser (Quantum).

Hvad får deltagerne?

I vil få en godt indblik i, hvad facilitator metode 3D kan anvendes til – bl.a. kunsten i at skifte fokus. I praksis prøver vi det ved, at vi skal gå udover, hvad vi normalt tænker er muligt. Derfor er opgaven at se på vores samfund ud fra det fremspirende Quantum paradigme. Bogstaveligt talt tips og tricks af en anden verden i 3D.

Om Sinnet Bødewadt

Sinnet er professionel facilitator, og hun har i 20 år arbejdet som intern og ekstern konsulent. Hun har i de sidste 10 år arbejdet med kunsten i at skifte fokus, og hvilken betydning det har for læring hos den enkelte, i teams og i organisationer.

Katrine Schumann

Kunsten at ’facilitere lige på vippen’

Læs mere:

Organisatorisk nybrud fordrer at deltagerne tænker og handler på ny. Faciliteringen skal hjælpe til disse kreative mønsterbrud samtidig med at deltagernes behov for tryghed i vanlige tænke- og handlemønstre opretholdes. Balanceringen af mønsterbrud og vanemønstre er at kunne ’facilitere lige på vippen’.

Hvad får deltagerne?

Deltagere i workshoppen får praktisk og teoretisk indblik i, hvordan balanceringen ’lige på vippen’ gradvist hjælper til kreativitet og mønsterbrud, uden at skabe modstand eller useriøs ’det er bare noget, vi leger’-stemning. Vi arbejder øvelsesbaseret med at flytte balancen, så mønsterbrud bliver mulige og motivation til fornyet handling vokser.

Om Katrine Schumann

Organisatoriske nybrud afhænger af, hvordan organisationens medlemmer evner at kommunikere både tillidsskabende og eksperimenterende. Jeg, Katrine Schumann, er gennem 25 år som ’kreativ akademiker’ ekspert i at hjælpe ledere, teams og konsulenter til at mestre kommunikation, der skaber innovation. Modellen ’facilitering lige på vippen’ er udviklet gennem mit forskningsarbejde, læs evt. mere her: http://www.katrineschumann.dk/blog/2019/facilitering-lige-paa-vippen/.

Camilla Nørgaard Jensen

LEGO® SERIOUS PLAY® Networking og Problemløsning

Læs mere:

Få input fra en anden verden, når Camilla præsenterer LEGO® Serious Play® aktivitet baseret på sin PhD forskning. Deltagerne får indblik i en anden verden end deres egen – nemlig de andre deltageres verden. 

Hvad får deltagerne?

Introduktion til LEGO® Serious Play metoden, og hvordan metoden kan bruges til at facilitere networking og kreativ sparring/problemløsning.

Om Camilla Nørgaard Jensen

Camilla Nørgaard Jensen, PhD, is an international consultant who helps organizations convert tacit knowledge into value. She developed a pluralistic theory of knowledge which enables diagnosis of knowledge challenges and prescription of serious play approaches that are conducive to the clients’ knowledge conversion needs. Dr. Nørgaard Jensen delivers workshops that accelerates the socialization among employees essential for innovation to take place – by making tacit knowledge shared and actionable across functions and disciplines.

https://www.linkedin.com/in/camilla-nørgaard-jensen-phd/

Jonas Sprogøe

Facilitering gennem spil

Læs mere:

Når vi spiller spil, så træder vi ind i en anden verden. Gennem spillet kan vi etablere en alternativ virkelighed, hvor vi kan gå mere modigt, udforskende og legende til værks. Dermed skaber vi nye rum for læring og udvikling.

Hvad får deltagerne?

Deltagerne får lejlighed til at se og afprøve Innovationsdiamantspillet; et læringsspil, der udvikler og træner et innovativt mindset. Deltagerne erfarer således på egen krop, hvordan et spil kan bidrage til at facilitere læring. Herefter drøfter vi perspektiver, erfaringer, muligheder og begrænsninger ift. at bruge spil i facilitering af læreprocesser.

Om Jonas Sprogøe

Jonas Sprogøe, ph.d. Indehaver af Bedre Praksis og partner i Brilliant Innovation. Spiludvikler, garvet facilitator og medforfatter til flere bøger om innovation og læring. Er særligt optaget af at skabe koblinger mellem teori og praksis – og at bruge alternative formater hertil.

Eva Thoft

Facilitering uden facilitator med spil

Læs mere:

Social kapital på spil er et ambitiøst forløb designet som et spil hvor medarbejdere og ledere i fællesskab udvikler kompetencer til at styrke arbejdspladsens sociale kapital.

Hvad får deltagerne?

Deltagerne får indblik i et spillets dynamik og intentioner. Spillet er designet til at arbejdspladsen selv kan spille ved hjælp af de indbyggede spilleregler og forløb. Der bliver mulighed for at afprøve nogle af elementerne i spillet og vi diskuteret af muligheder og begrænsninger ved at bruge spil som facilitering af et udviklingsforløb.

Om Eva Thoft

Eva er Cand. Techn. Soc. og Master i organisationspsykologi. Konsulent og partner i TeamArbejdsliv. 

Rådgivning af arbejdspladser og udviklingsprojekter om social kapital og psykisk arbejdsmiljø. Medforfatter til flere bøger om social kapital, bla. Virksomhedens Sociale kapital – Hvidbog, Arbejdsmiljørådet 2008 samt Ledelse med social kapital i den offentlige sektor, Akademisk Forlag 2019.

Spillet er udviklet i samarbejde med Katrine Schumann og Slagelse Kommune for Slagelse Kommune.

Tyge Mortensen

S kurven

Læs mere:

Materiale fra åbningen af træffet. 

Hvordan kan vi se på udvikling ved hjælp af en S kurve

 

0
I kurven
Your cart is empty.